Home

izdrukāt kvalitatīvo plakātu a1 formātā, , 12. nodevums “Gala ziņojums “Atbalsta pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums””