Home

lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus mežaudzēs, lejupielādēt - Dabas pārvalde, Specifiskais mērķis