Home

se considre triunghiul abc cu ab ac, In alaturata este reprezentat triunghiul isoscel cu AB=AC=25 cm si BC =30 cm. YouTube, Se considera triunghiul ABC dreptunghic in Aratati ca: sinB*cosC sinC*cosB=1.... Idea question from @Momoring